KOMPANIA

CONTACT US

PRODUKTET DHE CILESIA

Produktet


• Tra i tipit IPE-HEA/B/M standart, i lehtësuar dhe special nga 80 deri në 1000 mm
• Profile normale INP dhe UNP
• Profile të hapura dhe këndorë
• Pllaka për bashkime ose për forcime të salduara
• Rrethore Burbach
• Trarë të salduar me impiante automatikë të kualifikuar nga Qëndra Kontrolli Internacionale
• Lama
• Tuba strukturalë në të ngrohtë dhe në të ftohtë, katrorë dhë këndorë-të parapunuar
• Telëzim rrethor ose katrorë
• Llamarina nga cois të zezë, dekapate, të ndritshëm, zinkuar, shtrirë, të kreshtëzuar
• Llamarina në celik jo të lidhur për mbajtëse në presion dhe kaldaja
• Llamarinë në cilësi për ndërtim
• Llamarinë në celik të bonifikuar ABRAZO/R.Q.TITAL COSTRUZIONI OFRON ME CELËSA NË DORË:

1- Konstruksione metalike

Ital Costruzioni projekton dhe realizon Kapanone metalike të kompletuara. Ital Costruzioni falë eksperincës në veshjen e Kapanoneve metalike me panele sandwich ofron struktura metalike ekonomike.
Një shërbim i ofruar prej nesh në favor të klientelës është llagaritja paraprake e peshës dhe kostos që do të ketë struktura, në mënyrë që klienti të vlerësojë paraprakisht koston e strukturës së tij.

2 - Struktura civile dhe industriale

Ital Costruzioni shpk kryen llogaritje dhe projekte zbatuese për strukturat në celik në fushën ndërtuese-civile. Citojmë disa shembuj si: pallate, zyra metalike, qëndra tregëtare, struktura sportive, ura, parkime, mbulesa, strehë etj.
Kompania mund të përballojë dhe zgjidhë dhe problematika të vecanta lidhur me: Përdorimin e strukturave mikse celik-beton dhe materialeve të tjera (kollona apo trarë miks celik-beton, cati me llamarinë bashkëpunuese ose rrethore, cati druri, muratura të armuara).

3 - Impiante siderurgjike industriale

Ital Costruzioni llogarit dhe projekton impiante si, strukturën dhe vetë Impianistikën (makinerinë, tubacionet, shiritat, logjistikën e impiantit) për aplikime të ndryshme. Tipet e konstruksionit janë: silos, serbatorë, struktura shërbimi, kulla, kryqëzime elektriciteti, shirita transportues, baracca ture, cati, nëncati, strehë, shkallë mbështetëse me tirantë, forcime në struktura të ndryshme.

Të shumtë janë silosët, serbatorët, serbatorët në presion dhe hinkat (rrethorët) të zinkuara, inox ose alumini të projektuara nga Ital Costruzioni shpk. Silazhimi varion nga zhavorri te cementoja, nga plastika te materialet ushqimorë (si gruri, misri, mielli, orizi, soia, kakao) që kalojnë në serbatorë.


4 - Qendra tregëtare në Celik

5 - Ndërtesa Industriale dhe kapanone në Celik

6 - Ndërtesa shumëkatëshe në Celik

7 - Impiante sportive në Celik

8 - Barriera autostradale ne Celik

9 - Sallone ekspozuese në Celik

10 - Kryqëzime elektrike në Celik

11 - Karpentieri metalike në përgjithësi

12 - Vinc-urë

13 - Ura metalike

14 - Bashkime metalike