KOMPANIA

CONTACT US

Sherbimet qe ofrojmeSHERBIME
• Asistencë teknike
• Furnizim Elementësh Strukturalë të Përfunduar (ESP)
• Furnizim gati, ose sipas programit
• Prerje në masë ekzekutive me Plazmë ose Prerës
• Markim me shenjim
• Shpim me kontroll numëror
• Prerje termike me robot
• Prerje me plazëm HD
• Përkulje llamarine e robotizuar
• Saldim
• Punconim, prerje pllakash dhe këndorësh
• Zmusim mekanik
• Drejtim
• Aplikim kunjash në trarë
• Saldim me robot të elementëve dhe aksesorëve
• Rërifikim me granil metalik
• Rërifikim + lyerje primer
• Rërifikim + zinkim organik/inorganik
• Zinkim në të ngrohtë
• Prova dhe kolaudime


MONTIMI
ITAL COSTRUZIONI sh.p.k është e pajisur me një skuadër të brendshme montimi e cila përdor pajisjet e mëposhtme:
• Autotren për transportimin e materialeve.
• Autovinc per montim ne lartesi 65 metra
• Automjete për transport personal
• Platforma ajrore
• Pajisje të ndryshme
• Kontenier për përdorim zyre dhe depozitë pajisjesh


PROJEKTIMI
Instrumentet llogaritës
Instrumentet e perdorur nga Ital Costruzioni janë instrumentët informatike. Nënvizojmë se bashkëpunimi nuk limitohet vetëm te ata që përdorin këto programe, por shtrihet tek të gjithë ata që kanë të njëjtin qëllim: korrektësinë e një projekti struktural, sigurinë e përdoruesit dhe optimizimin e mjeteve të ndërtuesit. Llogarisim me Sap 2000 dhe me anë të fletave llogaritëse të brendshme duke ndjekur hap pas hapi normativat referuese. Një instrument më i rëndësishëm është njohja e normativave dhe pasja e një biblioteke të pasur që lejon know-how e ekspertëve Internacionalë.
• Instrument projektues
Dizenjojmë në 2D (Autocad) ose 3D (Tekla Xsteel ose Solid Edge) sipas nevojave të klientit dhe vështirësisë së projektit. Aktivitetet e dizenjimit janë bërë më të lehta dhe më shumë prodhuese nga makrot e shumta. Modelimi në 3d ndjek të njëjtat hapa të punimeve në oficinë (më parë prerja dhe shpimi i pjesëve, më pas saldimi në pjesë të ndryshme pra montimi “real” i kryer në kompjuter) dhe eliminon shumë problematika realizimi. Kujdesi ndaj kostos finale na bën më Konkurues në tregun e dizenjos dhe Ndërtimit.