KOMPANIA

CONTACT US

Ndihma

Zgjidhje e problematikave të ndryshme:


• Anti shpërthim dhe anti sizmë
• Forcime të brendshme ose silos në llamarinë të valëzuar me forcime të jashtme.
• Bullonimi dhe zhvillimi i hinkave dhe silosëve virolë
• Saldimi për serbatorë
• Dimensionimi i unazave rreth zonave hinkë-cilindër
• Shkarkim ngarkim ecentrik
• Analizimi i elementëve të përfunduar për problemtika të ndryshme

ITAL COSTRUZIONI shpk ka zgjidhur temat më të ndryshme që i përkasin celikut të zinkuar, celikut të pandryshkshëm, celikut të lidhur, lidhjeve të aluminit, lidhjeve të bakrit.Ital Costruzioni është në gjendje të asistojë në kualifikimin e saldimeve (patentat)

Garantojmë kujdesjen e vecantë të:


• Bashkimeve, saldimeve, verifikimeve në vështirësi
• Kujdesjen e problemeve gjatë montimit në fazën projektuese
• Kujdesjen maksimale në vlerësimin e fenomenëve termike, sizmike ose lidhur me erën
• Mjete mbështetëse ose "substructure" në përgjithësi