KOMPANIA

CONTACT US

NE NDIHME TE BIZNESIT

Perzgjedhje bazuar ne cilesine dhe korrektesen


Tirane - Albania
ITAL COSTRUZIONI shpk lind nga eksperienca njëzet vjecare e themeluesit të tij në fushën e konstruksioneve në celik, punimeve të saldimit, dhe strukturave në celik në përgjithësi. Punime të finalizuara për industrinë e shpërndarjes së tymrave deri te projektimi dhe realizimi i impianteve të cementit riciklimit të xhamit dhe plastikës. Falë zyrave teknike të menaxhuara nga Inxhinierë të specializuar në projektimin e strukturave në celik Ital Costruzioni sh.p.k. ofron projektim, konstruksion montim të c’do punimi të realizuar në celik. Fale politikes se hapur kundrejt tregut, dhe përgatitjes profesionale të personelit, Ital Costruzioni eshte ne gjendje t’Ju ofroje klientëve të saj publikë dhe privatë të gjitha garancitë e një strukture të besueshme organizuar dhe menaxhuar sipas normativave Internacionale UNI EN ISO 9001:2000. Sektorët tanë kanë të bëjnë me projektimin, konstruksionin montimin e ndërtesave industriale, civile dhe realizimin e show room-ve me celësa në dorë.